27 May 2016

Khayelitsha Del 2

Fantastiskt positivt var våra möten med alla som arbetar med Philaniprojektet och då framför allt alla engagerade och positiva Mentormammor. Vi fick den stora förmånen att tillsammans med mentormammor besöka ett flertal familjer med mindre barn, några nästan helt nyfödda. Vi möttes av stora, varma leenden. Mentormammorna åtnjuter en stor respekt och är kända av alla i grannskapet.

Varje Mentormamma har sitt eget distrikt där dom själva bor och besöker regelbundet mammor med små barn för enklare hälsoundersökningar. Ger information om nutrition, vikten av att äta rätt sorts mat. Barnen vägs och mäts, dess värden förs in i olika diagram som liknar dom vi använder här i Sverige. Mentormammorna besöker även gravida, oftast påfallande unga flickor och informerar om vikten av att äta rätt sorts mat för att undvika att barnen föds underviktiga.

Ett viktigt inslag i deras förebyggande arbete är att få gravida flickor-kvinnor att testa sig för HIV. Dom som testar positivt och är smittade får bromsmedicin före och under förlossningen för att förhindra att smittan förs över till det nyfödda barnet. Smittan är väldigt utbredd i kåkstäderna med ett stort mörkertal. Har sett uppgifter att ca 30 % av invånarna i kåkstäderna är smittade.

Ett annat viktigt arbete som utförs av mentormammorna är att dom hjälper folk att bli registrerade hos myndigheterna. Är du inte registrerad finns du inte och har då inte rätt till bidrag från myndigheterna.


Vi har verkligen sett och fått uppleva vilken skillnad mentormammornas arbete gör för dom mest utsatta i Khayelitsha. Varje bidrag gör skillnad och ger förutsättning för fler att få fylla fem år.

Foto: Eric Miller

Foto: Eric Miller

Foto: Eric Miller

Foto: Eric Miller

23 May 2016

Khayelitsha del 1

Nu känns det som vi har landat i Halmstad och oss själva efter en kort, intensiv och mycket omtumlande resa till Kapstaden och framförallt ute i Khayelithsa.Vi har upplevt och sett mycket helt fantastiskt men även en hel del förfärliga saker.

Om vi börjar med det negativa så är förhållandena ute i kåkstaden milt sagt bedrövliga för dom allra flesta. Plåtskjulen står tätt packade, taken består av plåtskivor som oftast inte är helt anpassade till varandra för att kunna stänga ute regnet. Golven är i de allra flesta fall belägna i samma höjd som marken ute. På fredagen den 22 april ösregnade det och blåste i det närmaste storm. Blött ute – blött inne. Här var det inte tal om takdropp, vattnet forsade in.


Arbetslösheten är skrämmande hög, har hört siffror upp mot 85 %. Andelen smittade av HIV är likaså orimligt hög, här finns ett stort mörkertal, det talas om ca 30 % smittade. Missbruk av olika slag är utbrett. Framtidstro existerar endast för ett litet fåtal. Väldigt många hushåll består av ensamstående mödrar med antal barn. Utbildningssystemet lämnar mycket i övrigt att önska framför allt i de lägre klasserna.

                                                                           Foto: Eric Miller