27 August 2016

Förtydligande angående sponsring av vår resa ner till Sydpolen kontra gåvor till vår kampanj LÅT FLER FÅ FYLLA FEM.


Alla gåvor till kampanjen går direkt till Svenska kyrkans internationella arbete uppe i Uppsala för vidare förmedling ner till Kapstaden.
 
Sponsringen till vår resa har inget alls med insamlade pengar att göra. Vi söker sponsorer via olika företag i Halmstad och Sverige som kan ha intresse av att exponera sig och sina produkter i samband med vårt lopp. Kostnaderna för våra resor till Kapstaden och uppehälle där nere betalar vi helt själva.
 
Vi varken får eller vill ha pengar för egen del av Svenska Kyrkans Internationella Arbete. Vår enda ambition är att samla in så mycket pengar som möjligt för att kunna erbjuda många av barnen nere i kåkstäderna förutsättningar för ett bättre liv, utbildning och därmed en bättre framtid.
Svenska Kyrkans Internationella Arbete är en hundraprocentig garant för att insamlade pengar kommer fram och gör nytta.

No comments:

Post a Comment