19 September 2016

Resa i Jordanien

En kort sammanfattning av mina upplevelser i Jordanien. Turismen är en av Jordanien viktigaste inkomstkällor. På grund av konflikterna i Syrien och Irak har turismen till Jordanien i det närmaste totalt havererat. Vilket så klart får en påtagligt negativ påverkan på landets ekonomi och även alla dom som arbetar inom turistnäringen. Jordanien är ett relativt fattigt land, har ingen utvinning av olja eller gas till skillnad från flera andra länder i omgivningen. Landet får en del av sin olja från bland annat Saudiarabien till reducerat pris och enligt vår guide ibland helt gratis. Jordanien är ett kungadöme. Nuvarande kung är Abdulla II. Huvudstad Amman, i landet bor det ca 12 miljoner människor. Nu finns det som en konsekvens av intilliggande konflikter en mycket stor mängd flyktingar i gigantiska flyktingläger i norra Jordanien. Till största delen utgörs landet av torra ökenområden framför allt i öster och i västra delen finns ett nästan lika torrt höglandsområde. Det var väldigt sparsamt med gröna växter och ännu mer sparsamt med djurliv. Påfallande få fåglar. Av och till såg vi små hjordar av getter och får vaktade av fåraherde. Tufft jobb under den brännande solen. De största turistattraktionerna är Döda havet och Petra-klippstaden. Petra upptogs på Unescos världsarvslista 1985 och 2007 blev den utsedd till ett av världens sju nya underverk. I anslutning till dessa platser finns det enorma hotellkomplex vilka nu är endast sparsamt bokade. Efter landning i Amman åker vi buss ner till Döda havet för bad och övernattning. Döda havet är jorden lägsta punkt med ca 427 meter under havsnivå. Sjön är ca 65 km lång och upp till 18 km bred , största djup är ca 378 meter. Döda havet är en saltsjö vilken trots sitt imponerande djup håller på att avdunsta och blir därmed saltare och saltare för varje är. Tillflödet av färskvatten via floden Jordan har påtagligt minskat sista åren på grund av att Israel tar ca 80 % av flodens färskvatten till bevattning, Jordanien tar likaså en del vatten vilket gör att tillflödet blir mycket begränsat. Det diskuteras tydligen möjlighet att skapa en förbindelse mellan Röda havet och Döda havet för att förhindra ytterligare uttorkning av sjön vilket skulle få katastrofala konsekvenser för omgivande miljö.

No comments:

Post a Comment