Vår Kampanj

Vår insamlingskampanj - hit går pengarna

För ca 35 år sedan startade den svenska läkaren Ingrid Le Roux tillsammans med medarbetare i Kapstaden en organisation vilken fick namnet Philani, vilket är ett Zulunamn och betyder ungefär "Vi är friska". Verksamheten är till största delen inriktad mot de utsatta barnen och deras, i många fall, ensamstående mödrar i Kapstadens kåkstäder. Hjälpen förmedlas via Mentormammor vilka gör hembesök hos gravida och nyförlösta mammor. Spädbarnsdödligheten är hög i kåkstäderna men med Mentormammornas viktiga arbete ökar förutsättningarna för att fler ska få fylla fem år.
Philani har sin verksamhet förlagd i den största kåkstaden Khayelitsha vilken ligger en bra bit utanför Kapstaden. Här bor över en miljon människor med en förfärande hög arbetslöshet och fattigdom.

Spädbarnsdödligheten är hög i kåkstäderna och väldigt många av mödrarna är HIV-positiva och här gör Mentormammorna en mycket viktig insats genom att få de gravida kvinnorna att testa sig mot HIV. Om mamman är smittbärande får hon bromsmedicin under förlossningen vilket förhindrar att barnet blir smittat.

Mer information om insamlingskampanjen finns på Svenska Kyrkans internationella arbetes egen hemsisda.

Vi kände också ett behov av att förtydliga vad som sker med pengar du väljer att donera till kampanjen, kontra sponsring av vår resa.. Klicka här för att läsa mer.

No comments:

Post a Comment