Låt fler fylla fem

Tillsammans med Svenska Kyrkans Internationella Arbete och Halmstads församling har vi Håkan och Andreas Jonsson, far och son, startat upp en insamlingskampanj för de utsatta barnen nere i Kapstadens kåkstäder. Kampanjen startade i januari 2016 och kommer att fortsätta under 2017 och 2018.

Vi har anmält oss till ett maratonlopp på Sydpolen tjocka is, startskottet är planerat till 24 november 2017. Håkan har sprungit maratonlopp i alla världsdelar frånsett Sydpolen. Med Sydpolens maraton i bagaget har han då möjlighet att söka medlemskap i den exklusiva ”The 7 Continents Marathon Club” som första Svensk. I dag finns det lite drygt 100 män och ett trettiotal kvinnor i denna club.

I vår kampanj ingick även att Håkan skulle springa ett ökenmaraton i Petra, Jordanien. Den 3 september 2016 tidigt på morgonen lämnade han startblocket och lite drygt 6 timmar senare passerades mållinjen. Det var en mycket ambivalent upplevelse, fantastisk känsla med start inne i den gamla klippstaden Petra. Inte fullt lika fantastisk upplevelse ute i en vansinnigt kuperad öken under brännande sol.

Kampanjens syfte är att samla in så mycket pengar som möjligt till de utsatta barnen och ge så många som möjligt förutsättning för att få fylla fem år. Var 5:e sekund dör ett barn innan de uppnått 5 års ålder. Man räknar grovt med att ca 90 procent av de barn som uppnått 5 års ålder når vuxen ålder. Barn dör av undernäring, infektioner, diarré och bristande omsorg.

Via Philani, en organisation som startats upp för lite drygt 35 år sedan av den Svenska läkaren Ingrid Le Roux finns ett system med Mentor mammor vilka gör ett fantastisk arbete ute i kåkstädernas mest utsatta område. Det görs regelbundna hembesök hos gravida och nyförlösta där barnen vägs och blir undersökta. För de oftast unga gravida flickor-kvinnor är det viktigt att dom testas mot HIV som är förfärligt utbrett i kåkstäderna. Dom som är positiva får via mentormammornas hjälp bromsmedicin för att förhindra smittospridning under förlossningen.

Med vår kampanj vill vi samla in så mycket pengar som möjligt för att skapa förutsättning för fler att få ett bättre och längre liv.

Alla insamlade pengar går via Svenska Kyrkans internationella Arbete till de utsatta barnen nere i Kapstadens kåkstäder.

Alla resor, övernattningar, anmälningsavgifter och andra omkostnader betalar vi helt ur egen ficka.

Man kan stödja vår kampanj mot barndödlighet genom att skänka en gåva vilken via nedanstående alternativ via Svenska Kyrkans Internationella arbete går till de behövande.

  • SMS:a MARATON100 till 72905 för att ge 100 kr
  • SMS:a MARATON200 till 72905 för att ge 200 kr
  • Swisha till 9001223, skriv MARATON i meddelandefältet
  • Plusgiro 90 01 22-3 skriv MARATON i meddelandefältet
  • Bankgiro 900-1223 skriv MARATON i meddelandefälte

Följ vår resa/kampanj på vår blogg: www.maraton-sydpolen.blogspot.se
 

No comments:

Post a Comment