23 May 2016

Khayelitsha del 1

Nu känns det som vi har landat i Halmstad och oss själva efter en kort, intensiv och mycket omtumlande resa till Kapstaden och framförallt ute i Khayelithsa.Vi har upplevt och sett mycket helt fantastiskt men även en hel del förfärliga saker.

Om vi börjar med det negativa så är förhållandena ute i kåkstaden milt sagt bedrövliga för dom allra flesta. Plåtskjulen står tätt packade, taken består av plåtskivor som oftast inte är helt anpassade till varandra för att kunna stänga ute regnet. Golven är i de allra flesta fall belägna i samma höjd som marken ute. På fredagen den 22 april ösregnade det och blåste i det närmaste storm. Blött ute – blött inne. Här var det inte tal om takdropp, vattnet forsade in.


Arbetslösheten är skrämmande hög, har hört siffror upp mot 85 %. Andelen smittade av HIV är likaså orimligt hög, här finns ett stort mörkertal, det talas om ca 30 % smittade. Missbruk av olika slag är utbrett. Framtidstro existerar endast för ett litet fåtal. Väldigt många hushåll består av ensamstående mödrar med antal barn. Utbildningssystemet lämnar mycket i övrigt att önska framför allt i de lägre klasserna.

                                                                           Foto: Eric Miller


No comments:

Post a Comment