31 August 2016

Petra - lite historia

Petra – klippstaden

Petra är Jordaniens mest kända plats och tar även plats bland världens nya 7 underverk. Klippstaden är belägen i södra Jordanien söder om det Döda havet.

Petra betyder sten på grekiska vilket passar bra med tanke på att de flesta byggnader, tempel och kungagravar är direkt uthuggna ur de omgivande bergen. Man tror att Petra varit bebott i flera tusen år och Petra är en av de allra tidigaste bebodda platser man känner till i Mellanöstern.

Nabateerna, var araber som runt 500-talet före vår tidräkning kom till Petra, gav upp nomadlivet och blev bofasta. Dom bokstavligen skapade staden genom att hugga ut den ur klipporna. Ett stort problem var den långvariga torkan med endast kortvarig men intensiv regnperiod. Nabateerna skapade vattensystem med dammar som skyddade staden mot översvämningar samt byggde ledningssystem från dammarna till ett antal behållare som samlade upp vattnet för dagligt bruk.

Petra blev Nabateernas huvudstad.

Nabateerna var framgångsrika handelsmän och Petra blev en viktig medelpunkt för handeln i området. I Petra kunde karavanerna få tillgång till friskt vatten och Nabateerna såg till att de omgivande vägarna var säkra. Naturligtvis tog dom betalt för sina tjänster och Petra blomstrade. Som mest bodde det här mellan 20 och 30 000 invånare.

Petras nedgång började i och med att det skapades nya handelsvägar och framför allt att man mer och mer började använda sjövägarna för sina transporter.

Runt år 100 e.Kr blev Petra en del av romarriket.

Man tror att Nabateerna lämnade Petra nån gång under 300- 400-talet. Man vet inte varför men det verkar som flytten var organiserad eftersom man hittat väldigt lite av personliga eller privata ägodelar i Petra.
 
Två större jordbävningar har drabbat Petra med stor förödelse år 363 samt 747 e.Kr. Många av de fristående byggnaderna blev förstörda men gravkamrarna och byggnader uthuggna ur berget klarade sig betydligt bättre.

Under korstågen användes klippstaden som bas för en del av korsfararna under 1100- och 1200-talet. Efter det har staden fallit i långvarig glömska. ”Återupptäcktes” först 1812 av schweizaren Johann Ludwig Burckhardt.

27 August 2016

Förtydligande angående sponsring av vår resa ner till Sydpolen kontra gåvor till vår kampanj LÅT FLER FÅ FYLLA FEM.


Alla gåvor till kampanjen går direkt till Svenska kyrkans internationella arbete uppe i Uppsala för vidare förmedling ner till Kapstaden.
 
Sponsringen till vår resa har inget alls med insamlade pengar att göra. Vi söker sponsorer via olika företag i Halmstad och Sverige som kan ha intresse av att exponera sig och sina produkter i samband med vårt lopp. Kostnaderna för våra resor till Kapstaden och uppehälle där nere betalar vi helt själva.
 
Vi varken får eller vill ha pengar för egen del av Svenska Kyrkans Internationella Arbete. Vår enda ambition är att samla in så mycket pengar som möjligt för att kunna erbjuda många av barnen nere i kåkstäderna förutsättningar för ett bättre liv, utbildning och därmed en bättre framtid.
Svenska Kyrkans Internationella Arbete är en hundraprocentig garant för att insamlade pengar kommer fram och gör nytta.

Ut ur sommaren, Petra nästa!


Nu är det dags att öka tempot. Semestern är slut sedan några veckor tillbaka och arbetet är i full gång. Petra kommer alldeles för snabbt flygande mot min gamla, trötta kropp. Känner mig dock nåt så när laddad för det stora äventyret, hoppas och tror att jag ska klara av värmen och alla backarna för att kunna passera mållinjen i upprätt ställning.

Tyvärr har bloggen legat i sommarträda men nu har vi förhoppning om att försöka hålla ett rimligt tempo med inlägg och kommentarer angående vår kampanj. Vi har fortfarande fantastiska upplevelser från Kapstaden att dela med oss av.

När jag kommer hem från Jordanien är det dags att i ord och bild på flera ställen i Halmstad förmedla våra tankar och upplevelser nere i Kapstaden.

Vi har nu fått hem ett antal produkter från Philanis produktion nere i Khayelitsha producerade av tidigare arbetslösa kvinnor ute i kåkstaden. Fantastiskt fina väskor, grillförkläden och mycket annat som kommer att erbjudas till försäljning under våra föreläsningar. Först till kvarnen...