31 August 2016

Petra - lite historia

Petra – klippstaden

Petra är Jordaniens mest kända plats och tar även plats bland världens nya 7 underverk. Klippstaden är belägen i södra Jordanien söder om det Döda havet.

Petra betyder sten på grekiska vilket passar bra med tanke på att de flesta byggnader, tempel och kungagravar är direkt uthuggna ur de omgivande bergen. Man tror att Petra varit bebott i flera tusen år och Petra är en av de allra tidigaste bebodda platser man känner till i Mellanöstern.

Nabateerna, var araber som runt 500-talet före vår tidräkning kom till Petra, gav upp nomadlivet och blev bofasta. Dom bokstavligen skapade staden genom att hugga ut den ur klipporna. Ett stort problem var den långvariga torkan med endast kortvarig men intensiv regnperiod. Nabateerna skapade vattensystem med dammar som skyddade staden mot översvämningar samt byggde ledningssystem från dammarna till ett antal behållare som samlade upp vattnet för dagligt bruk.

Petra blev Nabateernas huvudstad.

Nabateerna var framgångsrika handelsmän och Petra blev en viktig medelpunkt för handeln i området. I Petra kunde karavanerna få tillgång till friskt vatten och Nabateerna såg till att de omgivande vägarna var säkra. Naturligtvis tog dom betalt för sina tjänster och Petra blomstrade. Som mest bodde det här mellan 20 och 30 000 invånare.

Petras nedgång började i och med att det skapades nya handelsvägar och framför allt att man mer och mer började använda sjövägarna för sina transporter.

Runt år 100 e.Kr blev Petra en del av romarriket.

Man tror att Nabateerna lämnade Petra nån gång under 300- 400-talet. Man vet inte varför men det verkar som flytten var organiserad eftersom man hittat väldigt lite av personliga eller privata ägodelar i Petra.
 
Två större jordbävningar har drabbat Petra med stor förödelse år 363 samt 747 e.Kr. Många av de fristående byggnaderna blev förstörda men gravkamrarna och byggnader uthuggna ur berget klarade sig betydligt bättre.

Under korstågen användes klippstaden som bas för en del av korsfararna under 1100- och 1200-talet. Efter det har staden fallit i långvarig glömska. ”Återupptäcktes” först 1812 av schweizaren Johann Ludwig Burckhardt.

No comments:

Post a Comment