27 May 2016

Khayelitsha Del 2

Fantastiskt positivt var våra möten med alla som arbetar med Philaniprojektet och då framför allt alla engagerade och positiva Mentormammor. Vi fick den stora förmånen att tillsammans med mentormammor besöka ett flertal familjer med mindre barn, några nästan helt nyfödda. Vi möttes av stora, varma leenden. Mentormammorna åtnjuter en stor respekt och är kända av alla i grannskapet.

Varje Mentormamma har sitt eget distrikt där dom själva bor och besöker regelbundet mammor med små barn för enklare hälsoundersökningar. Ger information om nutrition, vikten av att äta rätt sorts mat. Barnen vägs och mäts, dess värden förs in i olika diagram som liknar dom vi använder här i Sverige. Mentormammorna besöker även gravida, oftast påfallande unga flickor och informerar om vikten av att äta rätt sorts mat för att undvika att barnen föds underviktiga.

Ett viktigt inslag i deras förebyggande arbete är att få gravida flickor-kvinnor att testa sig för HIV. Dom som testar positivt och är smittade får bromsmedicin före och under förlossningen för att förhindra att smittan förs över till det nyfödda barnet. Smittan är väldigt utbredd i kåkstäderna med ett stort mörkertal. Har sett uppgifter att ca 30 % av invånarna i kåkstäderna är smittade.

Ett annat viktigt arbete som utförs av mentormammorna är att dom hjälper folk att bli registrerade hos myndigheterna. Är du inte registrerad finns du inte och har då inte rätt till bidrag från myndigheterna.


Vi har verkligen sett och fått uppleva vilken skillnad mentormammornas arbete gör för dom mest utsatta i Khayelitsha. Varje bidrag gör skillnad och ger förutsättning för fler att få fylla fem år.

Foto: Eric Miller

Foto: Eric Miller

Foto: Eric Miller

Foto: Eric Miller

No comments:

Post a Comment