31 January 2018

Lämnar Antarctica

Sovit oroligt, lyssnat på den hårda och i mitt tycke tilltagande vinden. Skulle kännas kymigt om vi inte får komma hem som planerat. Blir det inte avresa i dag så får vi förmodligen stanna kvar ytterligare ett antal dagar med tanke på den givna prognosen.

Känns förvånansvärt bra i den gamla, lite slitna kroppen. Inga känningar i ben eller andra kroppsdelar. Efter frukost lämnas svepande prognos angående möjlighet att lämna Antarctica som planerat. Det är den ryske piloten som har avgörandet i sin hand.

Efter informationsmöte bjuds det på föreläsning om den Svenska Antarcticaexpeditionen som ägde rum oktober 1901till januari 2004. Under ledning av Otto Nordenskjöld genomfördes en vetenskaplig expedition som en av de allra första i sitt slag. Meningen var att dom skulle övervintra på den Antarctiska halvön och där utföra vetenskapliga undersökningar. Tyvärr frös deras skepp Antarctica fast i isen vid två tillfällen och andra gången så kraftigt att skeppet bröts sönder och sjönk. Vilket fick till följd att dom fick genomlida två övervintringar på denna en av världens mest otillgängliga platser. Av olika anledningar blev besättning och vetenskapsmän skilda åt med placering på tre olika platser med långa avstånd. Otroligt nog lyckades alla, frånsett en norsk besättningsman, räddas av ett Argentinskt skepp som eftersökte eventuella överlevande.

Nordenskjöld och hans grupp fann såväl både växt och djurfossiler, vilket blev mycket uppmärksammat och deras fynd ligger till grund för teorierna om kontinentalförskjutningarna. Att Antarctica är jordens moder och övriga kontinenter har brutits loss och transporterats till sina nuvarande positioner via rörelser i kontinentalsocklarna.

Efter föreläsningen får vi så äntligen besked. Den ryska piloten har gett klartecken. Nu blir det lite bråttom, packa kläderna och fixa till i tältet samt med viss möda packa in sovsäckarna i sina smått tilltagna fodral.

Häftig känsla att ta plats i bandvagnen och låta sig transporteras ut till ”landingsbanan”. Där stod hon, den stora, imponerande kolossen redo att ta oss tillbaka till Punta Arenas. Lite sorglig känsla när vi bordar planet. Dags att säga farväl till vårt hittills största äventyr. Känner en stor stolthet över vad vi gjort och framför allt en tacksamhet mot alla som stött vår kampanj LÅT FLER FÅ FYLLA FEM. På ett eller annat sätt vill jag fortsätta på vår inslagna väg att försöka skapa förutsättning för att i alla fall några barn nere i Kapstadens kåkstäder ska kunna få förutsättning till ett bättre liv.

Det känns så oerhört privilegierat att bara genom att ge sig ut och springa kan få medverka till ett större sammanhang där målet är en bättre framtid för dom som lever i extrem misär och fattigdom. Där vi kan känna att vi alla hör ihop oavsett hudfärg, kön eller sexuell läggning. Världen är en förfärligt orättvis plats där det betyder så otroligt mycket var man är född och av vilka föräldrar.

Man kan stödja vår kampanj LÅT FLER FÅ FYLLA FEM vilket man lättast gör genom att
  • SMS:a MARATON100 eller 200 till 72905 för att skänka 100 respektive 200 kr
  • Swisha till 9001223 skriv MARATON i meddelandefältet
  • Plusgiro 90 01 22-3 skriv MARATON i meddelandefältet
  • Bankgiro 900-1223 skriv MARATON i meddelandefältet
Insamlade medel förmedlas via Svenska Kyrkans Internationella arbete ner till Philanis verksamhet i Kapstadens kåkstäder för att hjälpa utsatta barn och deras ofta unga mödrar till en bättre framtid.
 

No comments:

Post a Comment